top of page

Cooltemp BV, onze acties en promoties

PREMIES

Wie een warmtepompboiler voor sanitair warm water installeert, kan daarvoor tijdens het jaar 2024 een premie krijgen van 900,00 euro.
Ook wanneer je een warmtepomp laat plaatsen, kan je in aanmerking komen voor een interessante subsidie. Het premiebedrag is afhankelijk van het type warmtepomp. Voor warmtepompen met eindfactuur in 2024 gelden volgende bedragen:

     
lucht-waterwarmtepomp:  € 3.000,00
      
geothermische warmtepomp: € 4.000,00

      lucht-luchtwarmtepomp: € 300,00

De premies voor een warmtepomp of een warmtepompboiler kunnen per woning om de 10 jaar aangevraagd worden.

De bovenstaande premies worden zelfs verdubbeld als het om een vervanging van rechtstreekse elektrische verwarming gaat of als de woning in een gebied ligt zonder aardgasnet.

Opgelet, de installateur moet rescert-gecertificeerd zijn.

 

De premie dient nu aangevraagd te worden via www.mijnverbouwpremie.be

Voor deze installaties gelden de premies enkel voor woningen aangesloten op het distributienet voor 1 januari 2014 of met een bouwaanvraag uiterlijk ingediend op 31 december 2013, of waarvoor de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar voor datum eindfactuur verleend werd, waarbij

het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte.
Meer informatie op www.vlaanderen.be of www.energiesparen.be.

Vanaf 01/04/2022 voorziet het nieuwe energieakkoord een verlaagd btw-tarief van 6% op warmtepompen, dus ook voor woningen jonger dan 10 jaar of nieuwbouwwoningen. Deze regel geldt tot 31/12/2024.

Vanaf 1/7/2022 maakt ook een nieuw systeem haar intrede waarbij er voor zeer lage inkomens een hogere premie voorzien zal worden.

Voor meer technische voorwaarden voor Vlaanderen kan je terecht bij www.premiezoeker.be!

bottom of page